Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.energymix.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia a także wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

I. Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Energymix Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000803169, NIP:  8971868320, REGON: 383829003, tel. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: biuro@energymix.pl

 II. Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data oraz źródło wizyty.

 

III. Źródło danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

 IV. Cel przetwarzania danych osobowych.

       Udostępnione nam dane w związku z przeglądaniem stron www oraz z korzystaniem naszego serwisu będą przetwarzane w następujących celach:

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które Pan/i do nas kieruje,
 • wyceny i przedstawienia projektu wykonania instalacji fotowoltaicznej,
 • realizacji umowy w przedmiocie dostarczenia i wykonania instalacji fotowoltaicznej,
 • podejmowaniu działań związanych z pośrednictwem finansowym w celu sfinansowania zawarcia umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym także prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych,
 • poprawy jakości świadczonych usług,
 • analitycznych a także statystycznych,
 • marketingowych.

V. Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub wręcz uniemożliwić kontakt z Panią/em.

VI. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne jednakże niezbędne.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

 

VII. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych są:

 • podmioty upoważnione do odbierania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które świadczą nam usługi konsultacyjne, doradcze a także pomoc prawną,
 • podmiotu obsługujące systemy teleinformacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

IX. Czas przechowywania danych

 1. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

XI. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 1. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 2. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

XII. Zmiana polityki prywatności

Energymix Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez jej ponowną publikację. Jednocześnie spółka oświadcza, iż nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony energymix.pl