Kontakt z firmą Energymix Sp. z o.o. 

Napisz do nas

 

Biuro:

ul. Mińska 38, pokój 118

54 - 611 Wrocław

 

e - mail: biuro@energymix.pl

 

tel. 574 815 163

tel. 724 130 349

 

Siedziba:

ul. Leszczyńskiego 4 lok 29, 

50-078 Wrocław

NIP: 8971868320

REGON: 383829003

KRS: 0000803169

Kapitał zakładowy: 50 000 zł 

 

Dane do  przelewu:

Santander Bank Polska

76109023980000000136021896

Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 574 815 163724 130 349 e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,