Średnie napięcie

Co dla klienta oznacza odbieranie energii na średnim napięciu ?

 

W Polsce każdy odbiorca energii elektrycznej posiada taryfę dystrybucyjną w swoim OSD. Taryfy - jeżeli są odpowiednio zoptymalizowane wpasowują się
w cykl odbioru energii w firmie. Dzielimy je na grupy ze względu na charakter działalności, ilości energii pobranej z sieci oraz mocy wykorzystywanej
do pracy. 

 

Najbardziej popularne taryfy:

  • taryfa "G" - bytowa ( mieszkaniowa, domowa )

  • taryfa "O" - oświetleniowa

  • taryfa "C" - przemysłowa na niskim napięciu

  • taryfa "B" - przemysłowa na średnim napięciu. 

 

Każda firma zużywająca więcej niż 350 - 400 MWh rocznie i odbierająca energię na taryfie C lub z niewystarczającą mocą umowną powinna rozważyć budowę własnej stacji transformatorowej. 

Odbiór energii na średnim napięciu pozwala firmie samej decydować o mocy zamówionej ( do wielkości trafostacji ). Co istotniejsze, taki odbiorca płaci dużo mniejsze rachunki za przesył energii. 

Co proponujemy ?

 

Nasi współpracownicy z wieloletnim doświadczeniem posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności by zaprojektować, uzyskać wszystkie zgody oraz pozwolenia i wybudować stację transformatorową wraz z przyłączeniem do sieci średniego napięcia. 

 

Proponujemy:

 

- przeanalizowanie potrzeb i możliwości w zakresie budowy stacji transformatorowej, 

- zaprojektowanie całej inwestycji, 

- uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zgód, 

- realizację projektu,

- odbiór przez OSD i podanie napięcia,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 574 815 163724 130 349 e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,