Paliwo gazowe

Wydobycie   Import

PSG

Twoja firma

Jak działa rynek paliwa gazowego w Polsce ?

 

W Polsce paliwo gazowe otrzymywane jest z dwóch podstawowych źródeł:

- złóż własnych

- importu

 

Cała wytworzona paliwo gazowe zostaje sieciami Polskich Sieci Gazowych ( PSG ) dostarczona do odbiorców.

 

Od uwolnienia rynku sprzedaży w Polsce powstało wiele firm sprzedających paliwo gazowe. Fizycznie gaz poprzez PSG zostaje dostarczona do odbiorców, natomiast za pomocą Towarowej Giełdy Energii oraz Koncesjonowanych Sprzedawców zostaje rozliczona po cenach jakie wynegocjujemy.

Odmiennie jednak niż w energii elektrycznej - firma otrzymuje jedną fakturę za dystrybucję oraz sprzedaż. Sprzedawca oraz PSG rozliczają się między sobą samodzielnie. 

 

Schemat działania rynku sprzedaży paliwa gazowego w Polsce:

Co proponujemy ?

 

Współpraca z wieloma Sprzedawcami dostępnymi na polskim rynku pozwala nam na dobranie najlepszego pod każdym względem produktu sprzedaży paliwa gazowego. W naszym portfelu są firmy, które wyróżniają się innowacyjności, elastycznością oraz obsługą posprzedażową. 

 

Najważniejszym dla nas kryterium jest obniżenie faktur za gaz oraz zabezpieczenie na kolejne lata każdego naszego klienta

 

Dlatego podczas trwania kontraktu proponujemy szereg usług dodatkowych skrojonych na potrzeby indywidualne firmy, min:

 

- opieka naszego doradcy, 

- modernizowanie w miarę potrzeb parametrów dystrybucyjnych, 

- doradztwo w każdym zakresie współpracy okołoenergetycznej. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 724 130 349, 668 224 876, 662 281 109, e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,