Oferta

Średnie
napięcie

Instalacje 

fotowoltaiczne

Energia
elektryczna

Paliwo
gazowe

Niskie
napięcie

Optymalizacja
dystrybucji

Instalacje fotowoltaiczne

Energia elektryczna

Rozróżniamy dwa typy rozliczeń za energię oddaną do sieci:

- dla gospodarstw domowych - system tzw "opustów". Umożliwia odebranie w ciągu kolejnego roku 80 lub 70 % nadwyżki wyprodukowanej energii od OSD. 

- dla firm - system sprzedaży lub może polegać na "opustach". W każdym okresie rozliczeniowym sprzedaje nadwyżkę do Sprzedawcy lub w przypadku umowy kompleksowej może skorzystać z "opustów".

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Mapa nasłonecznienia Polski

W zakresie instalacji fotowoltaicznych zajmujemy się:

- wykonaniem audytu sprawdzającego możliwości instalacji,

- zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej

- wykonanie całej inwestycji własnymi grupami monterskimi

- zgłoszenie do OSD oraz zorganizowanie odkupu namiaru energii elektrycznej, 

- opieka posprzedażowa.

Sprawdź ile zapłacisz po zamontowaniu

instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne służą do pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego. Panele zamieniają światło słoneczne za pomocą inwentera 
z energii stałej na zmienną - taką jak mamy w gniazdku. Prąd elektryczny, tak wytworzony może być wykorzystany do zasilania budynku na którym zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna.

Nasze Instalacje fotowoltaiczne wykonujemy wyłączenie własnymi grupami montażowymi. 

Naszym klientom umożliwiamy ustalenie stałej ceny energii elektrycznej, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy.

Cena zależy od historycznego i planowanego profilu zużycia energii elektrycznej

W swoim portfolio posiadamy wielu sprzedawców, którzy nie podnieśli cen w czasie ostatnich zawirowań na rynku energii elektrycznej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Elektrownia

Przesył - OSD

Giełda

Sprzedawca

Twoja firma

Schemat działania rynku energetycznego w Polsce

Nawiązując z nami współpracę Twoja firma zyskuje:

 

 • dobranie optymalnych parametrów w kosztach dystrybucyjnych,

 • solidnego i sprawdzonego sprzedawcę 

 • opiekę przedstawiciela przez cały okres trwania umowy

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne 

Paliwo gazowe

 referencje od naszych klientów

Nasi klienci mają możliwość ustalenie stałej ceny paliwa gazowego, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy. 
Posiadamy również rozwiązania związane z zakupem paliwa gazowego na giełdzie oraz cyklicznie tworzone grupy zakupowe z bardzo atrakcyjnymi warunkami cenowymi ( cena oczekiwana ). 

Rynek energetyczny w Polsce działa na zasadzie przesyłu energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) oraz sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

Dlatego też część firm dostaje dwie faktury: 

 • za dostarczenie energii elektrycznej od swojego OSD

 • za energię elektryczną czynna od Sprzedawcy

Sprzedawca

Giełda

Twoja firma

Przesył - OSD

 Umowy bilateralne

Rynek gazowy w Polsce działa na zasadzie przesyłu paliwa gazowego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) oraz sprzedaży przez Sprzedawcę.

 

W tym przypadku firmy otrzymują jedną fakturę: 

 • za dostarczenie paliwa gazowego wraz z dystrybucją od Sprzedawcy

 • Sprzedawca sam rozlicza się z OSD za przesył

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Schemat działania rynku gazowego w Polsce

Nawiązując z nami współpracę Twoja firma zyskuje:

 

 • solidnego i sprawdzonego sprzedawcę 

 • atrakcyjne warunki uzależnione od ryzyka giełdowego

 • opiekę przedstawiciela przez cały okres trwania umowy

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne 

Niskie napięcie

Nasza firma zajmuje się również projektowaniem oraz wykonawstwem sieci niskiego napięcia

Zapewniamy firmom planującym rozbudowę lub modernizację sieci w zakresie niskiego napięcia pełne zaplecze projektowe oraz wykonawcze. 

Nasi specjaliści są do dyspozycji 24 h / 7 w przypadku awarii sieci która jest pod naszą opieką.

Zajmujemy się również kompleksowymi pomiarami sieci niskiego napięcia

 referencje od naszych klientów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Wykonawstwo i projektowanie sieci niskiego napięcia w zakresie:

 • rozdzielnie

 • instalacje elektryczne

 • instalacje niskoprądowe

 • linie kablowe i napowietrzne

 

Wykonujemy pomiary w zakresie:

 • instalacji niskiego napięcia ( TN, IT, TT )

 • pomiary parametrów energii elektrycznej

 • pomiary uziemień

 • kompleksowe pomiary 5-letnie

Nawiązując z nami współpracę Twoja firma zyskuje:

 

 • solidnego i sprawdzonego wykonawcę - współpracujemy z najlepszymi

 • elastyczne formy współpracy

 • opiekę przedstawiciela 

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne 

 referencje od naszych klientów

Średnie napięcie

Sieć średniego napięcia SN wraz z własną stacją transformatorową służy do odbioru energii elektrycznej w grupie taryfowej B. 

Za pomocą transformatora zmieniamy napięcie ze średniego ( SN ) na niskie ( nN ). 

Zabieg ten pozwala przy znacznym zużyciu energii elektrycznej ( powyżej 350 MWh rocznie ) na znaczące obniżenie kosztów dystrybucyjnych. 

Inną zaletą posiadania własnej stacji transformatorowej jest samodzielne decydowanie o mocy zamówionej

Wykonawstwo i projektowanie sieci średniego napięcia
w zakresie:

 • rozdzielnie,

 • instalacje elektryczne,

 • stacje transformatorowe,

 • linie kablowe i napowietrzne,

 • modernizacja urządzeń,

 • modernizacja układów pomiarowych,

 

Wykonujemy pomiary w zakresie:

 • napięć rażenia,

 • transformatorów i wyłączników,

 • parametrów energii elektrycznej,

 • uziemień,

 • kompleksowe pomiary 5-letnie

Nawiązując z nami współpracę Twoja firma zyskuje:

 

 • solidnego i sprawdzonego wykonawcę - współpracujemy z najlepszymi

 • elastyczne formy współpracy,

 • cenę uzależnioną od terminu wykonania,

 • opiekę przedstawiciela.

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne 

 referencje od naszych klientów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami.

Optymalizacja dystrybucyjna

Optymalizacja kosztów dystrybucyjnych polega na dobraniu najlepszych możliwych parametrów w fakturze za dystrybucję energii elektrycznej.

Również dobór odpowiednich baterii kondensatorów lub dławików pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty. 

Dla firm współpracujących z nami w innych obszarach optymalizację kosztów dystrybucyjnych przeprowadzamy bezpłatnie. 

 

W skład optymalizacji kosztów dystrybucyjnych wchodzi:

 • analiza obecnych warunków,

 • dobór "szytych na miarę" parametrów dystrybucyjnych, 

 • pomiar mocy biernej indukcyjnej,

 • pomiar mocy biernej pojemnościowej

 • raport z przeprowadzonej analizy wraz z propozycjami obniżenia kosztów dystrybucyjnych. 

Nawiązując z nami współpracę Twoja firma zyskuje:

 

 • solidnego i sprawdzonego wykonawcę - współpracujemy z najlepszymi

 • elastyczne formy współpracy,

 • cenę uzależnioną od terminu wykonania,

 • opiekę przedstawiciela.

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

 referencje od naszych klientów

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 724 130 349, 668 224 876, 662 281 109, e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,