Instalacja fotowoltaiczna

Sprawdź ile zapłacisz po zamontowaniu

instalacji fotowoltaicznej

Jak działa instalacja fotowoltaiczna i do czego służy ?

 

Instalacja fotowoltaiczna oraz sposób jej funkcjonowania są bardzo proste. Wytwarzanie energii elektrycznej przez moduły fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku efektu fotowoltaicznego. Polega to na tym, że w płytce krzemowej na skutek pochłaniania fotonów z promieniowania słonecznego powstaje siła poruszająca elektrony. Mówiąc najprościej w wyniku ruchu elektronów energia słoneczna w ogniwach fotowoltaicznych zostaje zamieniona na prąd stały.

 

Do korzystania z energii, którą wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna, niezbędny jest również falownik ( inwerter ).
Jest to urządzenie, dzięki któremu prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd przemienny – taki jak znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.

 

 

Schemat instalacji fotowoltaicznej możemy zobaczyć na poniższym przykładzie:

Jak zbudowany jest moduł fotowoltaiczny ?

Jak rozliczać nadprodukcję energii z instalacji fotowoltaicznej ?

 

W przeważającej większości prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej występuje nadprodukcja energii elektrycznej - dlatego Operator Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) zakłada licznik dwukierunkowy - czyli taki, który zlicza ilość energii pobranej z sieci oraz ilość energii oddanej do sieci.

Taki wytwórca energii na potrzeby własne nazywany jest Prosumentem. Dzięki aktualnym aktom prawnym każdy Prosument może magazynować energię elektryczną wyprodukowaną we własnej elektrowni słonecznej w sieci energetycznej OSD. Pobierana jest za to "opłata" w zależności od wielkości instalacji:

  • mikroinstalacja do 10 kWp - OSD za magazynowanie energii pobiera 20 % nadprodukcji. 

  • mikroinstalacja od 10 - 50 kWp - OSD za magazynowanie energii pobiera 30 % nadprodukcji. 

 

Istnieją warunki, które pozwalają być Prosumentem, jest to umowa kompleksowa ( sprzedaż i dystrybucja energii z jednym podmiotem ),

 

Magazynowanie energii w sieci OSD jest rozliczane w systemie rocznym - mówiąc najprościej: jeżeli w lipcu przesłaliśmy do siebie nad produkowaną energię to mamy 12 miesięcy by ją odebrać. Jeżeli nie odbierzemy własnej energii - przepadnie na rzecz OSD

Nasze instalacje

 

Montowane przez naszą firmę instalacje fotowoltaiczne składają się z najlepszych urządzeń – od sprawdzonych producentów. 


 

Panele fotowoltaiczne:

Inwertery ( falowniki ):

Dzięki sprawdzonym producentom oraz wykwalifikowanej własnej ekipie montażowej wykonywane przez nas instalacje fotowoltaiczne odznaczają się:

  • wydajnością,

  • bezawaryjnością,

  • wieloletnią trwałością,

  • ekologią.

 

Klientom biznesowym, którzy skorzystają z naszej oferty, zapewniamy pomoc w zakresie uzyskania atrakcyjnego

finansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności.

 

Biorąc pod uwagę wzrastającą cenę energii elektrycznej, koszt instalacji fotowoltaicznej w większości nie wymaga

inwestowania własnych środkówsystem fotowoltaiczny spłaca się sam z oszczędności, których nie płacą

Państwo do zakładu energetycznego. Po spłacie instalacji jest to zysk w najczystszej postaci.

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 574 815 163724 130 349 e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,