Energia elektryczna

Jak działa rynek energetyczny w Polsce ?

 

W Polsce energię elektryczną wytwarza się z trzech podstawowych źródeł:

- elektrowni 

- elektrociepłowni 

- odnawialnych źródeł energii

 

Cała wytworzona energia zostaje sieciami Operatora Systemu Przesyłowego ( OSP ) oraz Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) dostarczona do odbiorców. W Polsce istnieje jeden OSP - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz wielu OSD ( np. Tauron, PGE, Energa, Enea ). 

 

Od uwolnienia rynku sprzedaży w Polsce powstało wiele firm sprzedających energię elektryczną. Fizycznie energia wytworzona w elektrowniach poprzez OSP i OSD zostaje dostarczona do odbiorców, natomiast za pomocą Towarowej Giełdy Energii oraz Koncesjonowanych Sprzedawców zostaje rozliczona po cenach jakie wynegocjujemy. Dlatego większość odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę otrzymuje dwie faktury - jedną za dystrybucję a drugą za sprzedaż. 

 

Schemat działania rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce:

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

skontaktuj się z nami

Elektrownia

TGE

Koncesjonowani sprzedawcy

PSE S.A.

OSD

Twoja firma

Co proponujemy ?

 

Współpraca z wieloma sprzedawcami dostępnymi na polskim rynku pozwala nam na dobranie najlepszego pod każdym względem produktu sprzedaży oraz bilansowania energii elektrycznej. W naszym portfelu są firmy, które wyróżniają się innowacyjności, elastycznością oraz obsługą posprzedażową. 

 

Najważniejszym dla nas kryterium jest obniżenie faktur energetycznych oraz zabezpieczenie na kolejne lata każdego naszego klienta. 

 

Dlatego podczas trwania kontraktu proponujemy szereg usług dodatkowych skrojonych na potrzeby indywidualne firmy, min:

 

- opieka naszego doradcy, 

- modernizowanie w miarę potrzeb parametrów dystrybucyjnych, 

- doradztwo w każdym zakresie współpracy okołoenergetycznej. 

Energymix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50 – 078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29, NIP: 8971868320 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000803169, kapitał zakładowy – 50 000 PLN, tel. 574 815 163724 130 349 e – mail: biuro@energymix.pl, www.energymix.pl,