Fotowoltaika sposobem na oszczędności dla rolników? Energia dla Wsi.

Fotowoltaika jest coraz częściej wybierana przez rolników jako sposób na oszczędności. Systemy fotowoltaiczne są najczęściej wybierane przez właścicieli gospodarstw rolnych, którzy chcą zminimalizować swoje koszty energii.

Rolnicy mogą wykorzystać instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania własnej energii elektrycznej, którą następnie mogą wykorzystać do zasilania różnych urządzeń w swoich gospodarstwach. Systemy te są idealne do wytwarzania energii elektrycznej w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Rolnicy mogą również skorzystać z programu Energia dla Wsi, który oferuje wsparcie finansowe na instalację systemów fotowoltaicznych. Program ten został zaprojektowany tak, aby umożliwić rolnikom wytwarzanie własnej energii elektrycznej i sprzedawanie jej do sieci energetycznej. Program ten jest szczególnie pomocny dla rolników z małych lub średnich gospodarstw, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię.

Cel programu:

Cel programu to zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wdrażanie odnawialnych źródeł energii w małych wioskach i wsiach w Polsce. Program ten ma również na celu zwiększenie konkurencyjności lokalnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii odnawialnych źródeł energii.

Budżet:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł w tym:

  1. dla zwrotnych form dofinansowania – do 515 000 tys. zł
  2. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 485 000 tys. zł

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków.
I nabór rozpoczyna się 25 stycznia 2023 roku do 15 grudnia 2023.

Kto może skorzystać?

  1. Rolnik, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
    1. gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych
    2. dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

  1. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek,
  2. Powstająca spółdzielnia energetyczna.

Rodzaje inwestycji:

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz  instalacji fotowoltaicznych.

Zapisz się na nasz newsletter

Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej.

Intensywność dofinansowania:

Chcesz wykorzystać możliwości jakie daje program Energia dla Wsi?

Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

Polecane artykuły

Mój prąd 5.0

Mój prąd 5.0 – jakie zmiany w 2023 roku? Facebook Instagram Linkedin “Mój prąd 5.0” zostanie uruchomiony. Jakie są zasady jego funkcjonowania? Oferujemy kompleksowe doradztwo

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny – czy istnieje prostszy sposób na zwiększenie efektywności energetycznej? Facebook Instagram Linkedin Kredyt ekologiczny to doskonały sposób na poprawienie efektywności energetycznej. Jest to

Moje ciepło

Program “Moje ciepło” rozwiązaniem na rosnące ceny ogrzewania? Wraz z dynamicznie rosnącymi rachunkami za ogrzewanie zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii jest naturalnym wyborem,

Zapisz się na nasz newsletter